HİZMETLERİMİZ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MEVZUATI

10 Mayıs 2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu Türkiye’de bu konuyla ilgili ilk yasal düzenlemedir. 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik ile verilen teşvikler artırılmıştır. Ancak bu düzenlemeler ve buna bağlı uygulamalar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirebilmesi için yetersiz kalmaktadır. Geçtiğimiz iki yıl süresince enerji piyasasındaki hemen hemen tüm oyuncuların heyecanla beklediği yeni kanun Eylül 2010 itibarıyla henüz Meclis’ten geçmemiştir. Maalesef bu durum Türkiye’nin doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara ve dolayısıyla yurt dışına olan bağımlılığını azaltmasına engel olmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllarda hazırladığı Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Atlası (HEPA), Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) ve Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA), Türkiye’nin YE potansiyelini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyel birçok Avrupa ülkesinin ilgisini çekmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu, iklimsel özellikleri, ışınım süreleri, rüzgâr potansiyeli yenilenebilir enerji yatırımları için oldukça uygundur. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmaları Avrupa devletlerinin ilgisi Türkiye’de yenilebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için teşvikleri bulunmaktadır. Kurulan RES-GES-HES vb. kendilerini 5-6 yılda amorti edebilir. RES için üretilen elektriğin birim satış fiyatı 7.3$, GES için 13.3$, HES içinse 11.3$ olarak belirlenmiştir. Kullanılan teknolojinin özelliklerine göre birim fiyatlarında artış olabilmektedir.

+90 232 856 10 04
+90 232 856 10 05
info@turkwindsolar.com
Turkwind Enerji Teknolojileri A.Ş. Design_By:Tekin Bilişim ve Bilgi Teknolojileri