HİZMETLERİMİZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Çağımızın en önemli tüketim maddesi enerjidir. Enerjiye duyulan ihtiyaç gelişmişlikle doğru orantılı olarak artmaktadır. Enerji tüketimi sürekli artmakta ve bu artış gelecekte de devam edecektir. Teknolojik gelişmelerin ve imkânların artmasıyla enerjiye duyulan ihtiyaçta artmıştır. Dünya genelinde tüketilen enerjinin büyük oranı fosil yakıtlardan ve nükleer enerjiden karşılanmaktadır. Ancak fosil yakıtların ve nükleer enerjinin insan sağlığına ve doğaya verdiği zararların fark edilmesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları hem insan sağlığına ve doğaya zararsızdır hem de sürekli olarak kendini yeniler. Yenilenebilir enerji kaynakları :

  • Güneş
  • Rüzgâr
  • Biokütle
  • Hidroelektrik
  • Jeotermal
  • Hidrojen
  • Dalga akıntı ve gelgittir.

+90 232 856 10 04
+90 232 856 10 05
info@turkwindsolar.com
Turkwind Enerji Teknolojileri A.Ş. Design_By:Tekin Bilişim ve Bilgi Teknolojileri